Financovanie

New Reality s.r.o. dlhodobo úspešne spolupracuje so spoločnosťou BROKER SERVICE GROUP, ktorá v spolupráci so všetkými bankami (Slovenská sporiteľňa, VUB Banka, ČSOB banka, Tatra Banka, Uni Credit Bank, Prima Banka, OTP Banka, Poštová banka ,mBank a Ober Bank) na hypotekárnom trhu nájde vhodnú alternatívu aj pre Vás.

BROKER SERVICE GROUP Vám  garantuje  pripravenie ponuky na hypotéku do 2 pracovných dní. Následne po Vašom výbere budete mať pripravený hypotekárny úver k čerpaniu do 21 pracovných dní.


Kontakt pre financovanie:

Mgr. Vladimír Ižo
hypotekárny poradca
vizo@bsg.sk
0903/757 403
Broker service group Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 71, 82105,Bratislava


Kontakt pre financovanie:

Ing. Lenka Rusnáková
hypotekárny poradca
lenkarusnakova@bsg.sk
0903/214 141
Broker service group Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 71, 82105,Bratislava

BEZPLATNE PRE VÁS ZABEZPEČÍME:

 • kompletný servis pri vybavovaní hypotekárneho úveru
 • porovnanie ponúk všetkých bánk na jednom stretnutí (splátky, poplatky, úrok, atď.)
 • skompletizovanie potrebných podkladov k podaniu žiadosti
 • zložku klienta odovzdáme priamo v banke
 • dosledovanie schvaľovacieho procesu až po samotné čerpanie hypotekárneho úveru
 • znalecký posudok, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, vinkuláciu

Neváhajte nás kontaktovať pre bezplatnú konzultáciu. Radi Vám bezplatne poskytneme porovnanie aktuálnych ponúk a akcií všetkých bánk na slovenskom trhu.

Financujúca banka: VÚB Výhody pre Klienta :

 • bezplatné mimoriadne ročné splátky vo výške 20% z výšky úveru
 • výhodná úroková sadzba
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • možnosť predčasného splatenia celého úveru po uplynutí doby fixácie
 • interný odhad zdarma, vykonaný bankou
 • výhodné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Klient nie je povinný si sám zabezpečovať externé ohodnotenie nehnuteľnosti alebo žiadať banku o interné ocenenie nehnuteľnosti , nakoľko hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka v rámci Projektu.

Financujúca banka: ČSOB banka

 • bezplatné posúdenie žiadosti o úver
 • atraktívna úroková sadzba
 • poskytnutie úveru – zľava vo výške 100% z poplatku (štandardne podľa Sadzobníka poplatkov banky 0,8% z výšky úveru min. 150€ a max. 1.000€)
 • stanovenie hodnoty nehnuteľnosti k žiadosti o úver – bez poplatku
 • zabezpečenie priamo nehnuteľnosťou vo výstavbe
 • čerpania úveru na Návrh na vklad záložného práva
 • výška úveru až do 100% kúpnej ceny/ceny stanovenej bankovým znalcom – uvedenej v ZoBKZ (po splnení podmienok z hľadiska metodiky na lokalitu a klienta)
 • možnosť predčasného splatenia istiny úveru– k dátumu obnovy úrokovej sadzby mimoriadna splátka v akejkoľvek výške bez poplatku
 • možnosť predčasného splatenia istiny úveru kedykoľvek (mimo dátumu obnovy úrokovej sadzby) max. 20% z istiny k 1.1. daného roka (1x každoročne)
 • možnosť predčasného splatenia istiny úveru prostredníctvom Smart bankingu každých 35 dní v min. výške 200€, max. do 1,5%-násobku zo zostatku aktuálnej istiny – bez poplatku
 • možnosť výhodného poistenia úveru(poistenie pre prípad smrti a trvalej invalidity) a poistenia nehnuteľnosti v ČSOB Poisťovni uzatvárané priamo na pobočkách ČSOB).
 • odborné poradenstvo a individuálny prístup k potrebám klientov
 • jednoduchý postup pri vybavení úveruklientovi
 • kumulovanie kampaňových benefitov s benefitmi projektu (počas kampane)